Τα μέτρα Φλωρίδη έχουν στόχο να πλήξουν το κράτος δικαίου και όχι να αντιμετωπίσουν την ενδοοικογενειακή βία