Δελτίο τύπου για την αλληλεγγύη μας στους διωκόμενους κατοίκους της Παύλιανης