Η κυβέρνηση συνεχίζει την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας αυξάνοντας τις ώρες και τις ημέρες εργασίας.