Η άκρα δεξιά και ο μεταμφιεσμένος νεοφασισμός, επιλέγονται να παίξουν ηγεμονικό ρόλο στην ΕΕ