Αποτελέσματα Ευρωεκλογών: Συμπεράσματα που επιβάλλουν πρωτοβουλίες