ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ