Αυτό, που σήμερα χρειάζεται, είναι ένα Αριστερό Μέτωπο.