Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον αγώνα του Γαλλικού λαού στη Γαλλική Πρεσβεία - Λαϊκή Ενότητα