Ανοιχτή Συνέλευση Λαϊκής Ενότητας–Ανυπότακτη Αριστερά Θεσσαλονίκης - Λαϊκή Ενότητα