Η Μαριάνα Τσίχλη συζητάει με τον κόσμο της εργασίας και τη νεολαία - Λαϊκή Ενότητα