Η κρυφή γοητεία του Κέντρου. Κέντρο, μια δεξιά με τύψεις