Να μη γίνουν οι ασθενείς πελάτες. Τείχος προστασίας απέναντι στην πλήρη ιδιωτικοποίηση και διάλυση του ΕΣΥ!