Διακοπή της δίκης των αγωνιστών κατά των πλειστηριασμών