Κοινή Δήλωση Οργανώσεων Ενάντια στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια!