Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες του 3ου συνεδρίου του Αριστερού Ρεύματος – Η νέα Κεντρική Επιτροπή!