Μονιμοποιείται η ημιαπασχόληση και οι ευέλικτες μορφές εργασίας