Υποβάθμιση της προστασίας των ανέργων με κατάργηση επιδομάτων