Η πολιτική κυριαρχία της ΝΔ και τα καθήκοντα της ριζοσπαστικής αριστεράς, της Μαριάνας Τσίχλη, Γραμματέα της ΛΑΕ –ΑΑ