Η Αριστερά της ρήξης, μόνη απάντηση στον (ακρο)δεξιά ριζοσπαστικοποίηση, του Στάθη Κουβελάκη