Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Η κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεση σε βάρος της δημόσιας και δωρεάν παιδείας