Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη: Η ΛΑΕ – Α.Α. καταγγέλλει και παλεύει για την ανατροπή της αντιμεταναστευτικής και αντιπροσφυγικής πολιτικής