Το παρελθόν διδάσκει πως πρέπει να πορευτούμε στο παρόν και το μέλλον