ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-Α.Α.