Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, Νοέμβριος 2023