Η αλληλεγγύη δεν ποινικοποιείται.  Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.