Τα νησιά έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς γιατρούς και χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό.