Νέο φορολογικό Νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Χαράτσια για τους αυτοαπασχολούμενους,  ελεύθερους επαγγελματίες -  ασυλία για το μεγάλο κεφάλαιο