Οι προσφύγες που φτάνουν στη Ρόδο και η αδιαφορία (μέχρι αναισθησίας) των αρχών