Πρόκληση και ξέπλυμα των φασιστών η απαγόρευση των αντιφασιστικών συγκεντρώσεων την 1η Νοέμβρη