Οι εκλογές της Κυριακής, η Βαστίλη, τα χειμερινά ανάκτορα και τα Δεκεμβριανά