Τα εκλογικά αποτελέσματα στις Περιφέρειες και τους Δήμους των Περιφερειακών και Δημοτικών παρατάξεων στα οποία συμμετείχε και στήριξε η Λαϊκή Ενότητα -Ανυπότακτη Αριστερά.