Κάθε φυσική καταστροφή είναι και μία νέα ευκαιρία; Έτσι δεν είναι κ. Πρωθυπουργέ;