Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση και η Περιφέρεια έχουν εγκληματικές πολιτικές ευθύνες