Για ένα πλατύ ρεύμα αντίστασης στην Περιφέρεια Αττικής