Απαιτούν από χορευτές κλασικού μπαλέτου να χορεύουν μέχρι τα 67!!!