Όλη η χώρα καίγεται, και στέλνουν πυροσβεστικά για να κάνουν έξωση σε οικογένεια!