Υπάρχουν ευθύνες για την εγκληματική αδιαφορία που οδήγησε στην πτώση του Canadair και το θάνατο των δύο χειριστών