Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΛΑΕ-ΑΑ με την Charlotte Thomas  στέλεχος του τομέα Εξωτερικής πολιτικής της Ανυπότακτης Γαλλίας