Η Τροπολογία της κυβέρνησης για αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 74 σημαίνει εργασία σχεδόν μέχρι τον θάνατο. Να αποσυρθεί  αμέσως.