Η ΛΑ.Ε. – Α.Α. ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ