ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ 24/7, 19.30 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΔΑΣΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΚΤΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ