Το έγκλημα των πυρκαγιών επαναλαμβάνεται σαν τραγωδία