Απόφαση Πολιτικού Συμβουλίου της ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ