Προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. Ανεπαρκείς αλλά και ανεφάρμοστες υποσχέσεις και ψέματα