Εκλογές Ιουνίου 2023: Παραμορφωτικός καθρέφτης και πραγματικότητα