Η πιο χρήσιμη, ουσιαστική και αποτελεσματική ψήφος