Νέα αύξηση του δημόσιου χρέους μετά από 13 χρόνια μνημονίων και άγριας λιτότητας για το λαό.