Πως διαμορφώνουν τις συνειδήσεις μας… Θέλουν να γίνουμε ρατσιστές!