Καμένη γη για τη δημόσια υγεία, υπερκέρδη για την ολιγαρχία.