Γιατί τελευταία στη λίστα του ΜεΡΑ 25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ στο Ηράκλειο;